QA
JUNIOR

Selenium-tester för inloggningssidan Test för Junior QA-ingenjör | .NET, Selenium

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
53 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

QA | .NET | C#, Selenium | Skapa en Chrome/Chromium-sessionskodgap som bedömer kunskap om .NET, C#, QA, Selenium

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: .NET, C#, QA, Selenium

Luckor i koden

QA | .NET | C#, Selenium | Inmatning av textkodgap som bedömer kunskap om .NET, C#, QA, Selenium

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: .NET, C#, QA, Selenium

Programmeringsuppgift

QA | .NET, Selenium | Firefox Driver | Selenium-tester för inloggningssidan - Implementera selenium-tester för inloggningssidan: kontrollera HTML-komponenter, CSS-stilar, ange värdet på inmatningsfälten och klicka på knappen på sidan.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: .NET, Angular, AngularJS (äldre), C#, Firefox Driver, HTML, QA, Selenium

Frågor om valmöjligheter

4 valfrågor som bedömer kunskaperna om .NET, C#, QA, Selenium.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: .NET, C#, QA, Selenium

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp