React
JUNIOR

Anteckningsblock Test för Junior React-utvecklare | JavaScript

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
55 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

JavaScript | React, Hooks, React Testing Library | Anteckningsblock - Komplettera en enkel anteckningsapplikation med hjälp av den medföljande NotesService för att spara och läsa anteckningar. Den här uppgiften använder: react/testing-library (som reakt testramverk) och jest (som testkörare).

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: JavaScript, React, React Hooks, React Testing Library

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskaperna om JavaScript, JS och React.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: JavaScript, JS, React

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp