Ruby on Rails
JUNIOR

Förhindra dubbla tecken Test för Junior Ruby on Rails-utvecklare | Game of Chairs

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
70 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

Ruby | ActiveRecord associationer (många-till-många) kodgap bedömning av kunskap om Ruby, Ruby on Rails

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Ruby, Ruby on Rails

Luckor i koden

Ruby | ActiveRecord en-till-en-förhållande 2 kodgap som bedömer kunskap om Ruby, Ruby on Rails

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Ruby, Ruby on Rails

Luckor i koden

Ruby | ActiveRecord en-till-en-förening kodgap som bedömer kunskap om Ruby, Ruby on Rails

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Ruby, Ruby on Rails

Luckor i koden

Ruby | ActiveRecord valideringskodgap som bedömer kunskap om Ruby, Ruby on Rails

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Ruby, Ruby on Rails

Programmeringsuppgift

Ruby on Rails | Game of Chairs | Förhindra dubbla tecken - Skapa och organisera data för TV-programmet Game of Chairs.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Ruby, Ruby on Rails

Frågor om valmöjligheter

5 choice questions assessing knowledge of Ruby, Ruby on Rails

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Ruby, Ruby on Rails

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp