Ruby
JUNIOR

FizzBuzz Test för Junior Ruby-utvecklare

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
37 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

Ruby | Konstruktörer, attributaccessorer kodgap som bedömer kunskap om Ruby

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Ruby

Luckor i koden

Ruby | Kodgap för klasser och konstruktörer - bedömning av kunskaper i Ruby

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Ruby

Programmeringsuppgift

Ruby | FizzBuzz - Implementera ett populärt spel för barn - FizzBuzz.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Ruby

Luckor i koden

Ruby | Kodgapet med nollvärde för bedömning av kunskaper i Ruby

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Ruby

Frågor om valmöjligheter

3 valfrågor som bedömer kunskaperna om Ruby

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Ruby

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp