Ruby
JUNIOR

Kodare för text Test för Junior Ruby-utvecklare

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
54 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Ruby | Textkodare - Implementera två enkla textkodare (offsetkodare och substitionskodare) och en sammansatt kodningsalgoritm.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Ruby

Frågor om valmöjligheter

4 valfrågor som bedömer kunskaperna om Ruby

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Ruby

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp