Scala
JUNIOR

Funktionellt tänkande och Scala-typer Test för Junior Scala-utvecklare | Headers Parser

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
88 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Scala | Headers parser | Funktionellt tänkande och Scala-typer - Förbered den enkla Scala-parseraren.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Scala

Frågor om valmöjligheter

3 valfrågor som bedömer kunskaperna om Scala

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Scala

Frågor om valmöjligheter

3 valfrågor som bedömer kunskaperna om Akka, Scala och Scala-Actors.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Akka, Scala, Scala-Actors

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp