Säkerhet
JUNIOR

Läckage av e-post från e-handelswebbplatser Test för Junior säkerhetsingenjör | DevOps, Docker, SQL-injektion

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
70 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Valfrågor och . Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Uppgift

Cybersäkerhet | SQL-injektion | E-postläckage på e-handelswebbplats - Hitta en läcka genom SQL-injektion i webbapplikationen

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Cybersäkerhet, DevOps, penetrationstestning

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskaperna om cybersäkerhet, XSS

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Cybersäkerhet, XSS

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp