SQL
JUNIOR

Hotell - genomsnittliga priser Test för Junior SQL-utvecklare | PostgreSQL

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
26 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. SQL-uppgift, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

SQL-uppgift

SQL | PostgreSQL | Hotell - genomsnittliga priser - Förbered rapporten med de genomsnittliga priserna i städerna.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: PostgreSQL, SQL

Luckor i koden

SQL | Uppdatering av operatörskodgapet med bedömning av kunskap om SQL

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: SQL

Luckor i koden

SQL | Wildcard-kodglapp som bedömer kunskap om SQL

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: SQL

Luckor i koden

SQL | Music Store | Kodgap i Where-klausulen som bedömer kunskapen om SQL

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: SQL

Frågor om valmöjligheter

7 valfrågor som bedömer kunskaperna om logiskt tänkande, SQL.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Logiskt tänkande, SQL

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp