Android
MIDDLE

Logga in på ett socialt nätverk Test för Android-utvecklare i mitten

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
102 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Android | Java | Logga in i sociala nätverk - Implementera saknade delar av LoginActivity och MainActivity, LoginManager och CredentialsStorage.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Android, Java

Frågor om valmöjligheter

4 valfrågor som bedömer kunskaperna om maskininlärning

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Maskininlärning

Frågor om valmöjligheter

4 valfrågor för att bedöma kunskaperna om Android

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Android

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp