Angular
MIDDLE

Anmälningsformulär Test för Mellanliggande Angular-utvecklare | Angular2+, JavaScript

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
73 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

JavaScript | Angular | Signup Form - Anslut HTML/CSS till Angular och lägg till korrekt validering.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Angular, JavaScript, mallstyrda formulär, Typscript, webbutveckling

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskaperna om Angular, JavaScript och Typescript.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Angular, JavaScript, Typscript

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp