.NET
MIDDLE

Gränssnitt för databehandling Test för Automatiseringstestare i mitten | NUnit, QA

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
45 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

QA | .NET | NUnit-tester för gränssnitt för databehandling - Implementera NUnit-tester för gränssnittet `IDataProcessing` i projektet `NUnitDataProcessing.Tests.DataProcessingTest` som verifierar företagskrav.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: .NET, NUnit, QA

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskaperna om kvalitetssäkring, testning

Nivå: Medium

Testade färdigheter: QA, testning

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp