C++
MIDDLE

Utformning av gränssnitt för behållare Test för C++-utvecklare i mitten

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
42 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

C++ | Container class STD Library compliant interface - Rätta till och utöka det befintliga, felaktiga gränssnittet `dyn_aray` så att `dyn_array` ser ut och känns som en väldesignad modern C++-klass som är kompatibel med andra standard C++-containrar.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: C++

Frågor om valmöjligheter

2 valfrågor som bedömer kunskaperna om C++.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: C++

Frågor om valmöjligheter

4 valfrågor som bedömer kunskaperna om C++.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: C++

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp