.Net
MIDDLE

Filmförråd Test för Mellan C#-utvecklare | ASP.NET MVC, SQLite

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
115 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

.NET | SQLite, .NET Framework | Movie Repository - Implementera saknade arkivmetoder för ASP.NET-filmer. Uppgiften kräver kunskap om sqlserver frågespråk och användning av direktanslutning till databasen utan ORM.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: .NET, .NET Framework, ASP.NET MVC, C#, SQLite, T-SQL

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskapen om .NET, C#

Nivå: Medium

Testade färdigheter: .NET, C#

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp