ASP.NET
MIDDLE

Reservationer App & CollectionWrapper Test för Mellan C# Utvecklare | .NET, ASP.NET

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
120 minuter
Utvärdering
Manuell
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgift, kodgranskning och valfrågor.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

.NET | .NET Framework | Reservationsapp | Implementera förfrågningsmetoder - Implementera två metoder i ReservationsService - GetByDay och GetHallsFreeHoursByDay.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: .NET, .NET Framework, ASP.NET, C#, REST

Kodgranskning

.NET | Kodgranskning av CollectionWrapper

Nivå: Medium

Testade färdigheter: .NET, C#

Frågor om valmöjligheter

4 valfrågor som bedömer kunskapen om .NET, C#

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: .NET, C#

Frågor om valmöjligheter

8 valfrågor som bedömer kunskapen om .NET, C#

Nivå: Medium

Testade färdigheter: .NET, C#

Manuell utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp