.NET
MIDDLE

Filmförråd Test för Middle C# Utvecklare | .NET Core, SQLite

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
115 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

.NET | .NET Core | Movie Repository - Implementera saknade arkivmetoder för filmer i asp.net-appen. Uppgiften kräver kunskap om sqlserver frågespråk och användning av direkt anslutning till databasen utan ORM.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: .NET, .NET 5, .NET Core, C#, SQLite

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskapen om .NET, C#

Nivå: Medium

Testade färdigheter: .NET, C#

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp