MongoDB
MIDDLE

Kunddata Test för Dataingenjör för mellandata | SQL, MongoDB

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
51 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. SQL-uppgift, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

SQL-uppgift

SQL | MySQL | Customer Data - Find all the customers whose first and last names are not unique in this database, as well as the number of times each first and last name pair appears in the database.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: HSQLDB, MSSQL, MySQL, Oracle, PostgreSQL, SQL

Luckor i koden

NoSQL | Mongo | Query | Update with the Lowest Value kodgap som bedömer kunskap om Mongo, MongoDB, NoSQL

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Mongo, MongoDB, NoSQL

Luckor i koden

NoSQL | Mongo | Query | Number of Elements in Array kodgap som bedömer kunskap om Mongo, MongoDB, NoSQL

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Mongo, MongoDB, NoSQL

Luckor i koden

NoSQL | Mongo | Query | Multiply Värden kodgap som bedömer kunskap om Mongo, MongoDB, NoSQL

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Mongo, MongoDB, NoSQL

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskaperna om MongoDB, NoSQL och SQL.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: MongoDB, NoSQL, SQL

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp