PostgreSQL
MIDDLE

Hotell - optimering av hotellsidan Test för Dataingenjör för mellandata | SQL, PostgreSQL

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
44 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. SQL-uppgift, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

SQL | Ingen dubblett utan tydlig kodglapp som bedömer kunskap om SQL

Nivå: Medium

Testade färdigheter: SQL

Luckor i koden

SQL | Självständig kodglapp med bedömning av kunskap om SQL

Nivå: Medium

Testade färdigheter: SQL

Luckor i koden

SQL | Lägg till en beräknad kolumn kodgap som bedömer kunskap om SQL

Nivå: Medium

Testade färdigheter: SQL

SQL-uppgift

SQL | PostgreSQL | Hotell - optimering av hotellsidan - Förbättra prestandan på hotellsidan som för närvarande använder ORM.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: PostgreSQL, SQL

Frågor om valmöjligheter

3 valfrågor som bedömer kunskapen om SQL

Nivå: Medium

Testade färdigheter: SQL

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp