Python
MIDDLE

Ett startupföretag för matleveranser Test för Utvecklare inom datavetenskap i mitten av processen | Dimensionell modellering, Pandas, Python

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
96 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Python | Pandas | Ett nystartat företag som levererar mat - Förvandla en databas med beställningar genom att minska dess dimensionalitet och skapa ytterligare en analytisk tabell.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Datavetenskap, dimensionell modellering, dimensionell modellering, Pandas, Python 3.x

Frågor om valmöjligheter

3 valfrågor som bedömer kunskapen om Python 3.x.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Python 3.x

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp