Python
MIDDLE

Modell för kundernas preferenser Test för Data science-ingenjör i mitten | Python, PySpark

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
70 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Python | PySpark | Customer Preference Model - Implementera en datateknisk applikation för förbehandling av marknadsföringsdata.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Big Data, datavetenskap, OOP, PySpark, Python 3.x

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskaperna om ramverk för data/vetenskap, PySpark, Python 3.x.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Ramverk för data/vetenskap, PySpark, Python 3.x

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp