Linux
MIDDLE

Uppsättning av LAMP-stacken Test för Middle DevOps | CentOS

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
77 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Valfrågor, kodluckor och DevOps-uppgift. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

DevOps-uppgift

DevOps | Linux | Installation av en LAMP-stack (CentOS) - Installera en LAMP-stack från grunden på CentOs.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: DevOps, Linux, Systemadministration

Luckor i koden

DevOps | Linux | Shell-verktyg - unika rader kodgap som bedömer kunskap om Bash, DevOps, Linux, SHELL

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Bash, DevOps, Linux, SHELL

Luckor i koden

DevOps | Linux | Bash | GNU/Linux nätverkskodgap bedömning av kunskap om Bash, DevOps, Linux, nätverk, SHELL

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Bash, DevOps, Linux, nätverk, SHELL

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskaperna om Bash, Linux och nätverk.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Bash, Linux, nätverk

Frågor om valmöjligheter

Frågor med 1 val som bedömer kunskaperna om Bash, Linux.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Bash, Linux

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp