DevOps
MIDDLE

Problem med filsystemet (CentOS) Test för Utvecklare av Middle DevOps | Bash, Linux

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
45 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Valfrågor och DevOps-uppgift. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

DevOps-uppgift

DevOps | Filesystem troubles (CentOS) - Den här uppgiften testar kandidaten's förtrogenhet med grundläggande begrepp för Linux/Unix-filsystem, t.ex. inodes, och testar hans/hennes förmåga att använda kommandoradsverktyg som: find, df, lsof, rm, mount, kill för att felsöka problem med filsystemet.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Bash, DevOps, Linux

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor för att bedöma kunskaperna om DevOps, Docker

Nivå: Medium

Testade färdigheter: DevOps, Docker

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp