Linux
MIDDLE

Problem med filsystemet (Ubuntu) Test för Utvecklare av Middle DevOps | Bash, Linux

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
47 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Valfrågor, kodluckor och DevOps-uppgift. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

DevOps | Linux | Bash | GNU/Linux nätverkskodgap bedömning av kunskap om Bash, DevOps, Linux, nätverk, SHELL

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Bash, DevOps, Linux, nätverk, SHELL

DevOps-uppgift

DevOps | Filesystem troubles (Ubuntu) - Den här uppgiften testar kandidaten's förtrogenhet med grundläggande begrepp för Linux/Unix-filsystem, t.ex. inodes, och testar hans/hennes förmåga att använda kommandoradsverktyg som: find, df, lsof, rm, mount, kill för att felsöka problem med filsystemet.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Bash, DevOps, Linux

Luckor i koden

DevOps | Linux | GNU/Linux-administration - kodgap för tjänstehantering bedömning av kunskap om Bash, Linux, SHELL

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Bash, Linux, SHELL

Frågor om valmöjligheter

Frågor med 1 val som bedömer kunskaperna om Bash, Linux.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Bash, Linux

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp