DevOps
MIDDLE

Konfiguration och drift av Docker (Ubuntu) Test för Utvecklare av DevOps i mitten | Docker, Linux

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
70 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Valfrågor och DevOps-uppgift. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

DevOps-uppgift

DevOps | Docker Configuration and Operations (Ubuntu) - Installera och konfigurera Docker Engine på en testserver.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: DevOps, Docker, Linux, Systemadministration

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskaperna om Bash, DevOps, Docker och Linux.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Bash, DevOps, Docker, Linux

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp