Django
MIDDLE

Ansökan om galleri Test för Django-utvecklare i mitten | Python

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
66 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgift och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

Python | Kodglapp för namngivna tupler - bedömning av kunskap om Python 3.x

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Python 3.x

Programmeringsuppgift

Python | Django | Gallery application - Implementera en applikation med gallerimodulens funktioner.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Django, Django 2.2.x, Python 3.x

Luckor i koden

Python | Kodglapp i Supermetoden som bedömer kunskaperna om Python 3.x

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Python 3.x

Luckor i koden

Python | Partiell funktionskodlucka som bedömer kunskap om Python 3.x

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Python 3.x

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp