JavaScript
MIDDLE

Utbildningar på HR-avdelningen Test för Frontend-utvecklare i mitten | JavaScript, Redux, HTML, CSS

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
62 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

CSS | Visa kodgap för att bedöma kunskaperna om CSS

Nivå: Medium

Testade färdigheter: CSS

Luckor i koden

HTML | Scripts and Sheets kodgap med bedömning av kunskap om HTML, HTML5

Nivå: Medium

Testade färdigheter: HTML, HTML5

Programmeringsuppgift

JavaScript | Redux Selectors | HR Department Training - Implementera redux reducers och selectors korrekt.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: JavaScript, Redux, Selectors, Snapshot-testning

Luckor i koden

HTML | Knapphet i koden med fet stil som visar att du har kunskap om HTML, HTML5

Nivå: Medium

Testade färdigheter: HTML, HTML5

Luckor i koden

CSS | Wrapping Line-kodgap som bedömer kunskapen om CSS

Nivå: Medium

Testade färdigheter: CSS

Frågor om valmöjligheter

3 valfrågor som bedömer kunskaperna om JavaScript, Redux

Nivå: Medium

Testade färdigheter: JavaScript, Redux

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp