Angular
MIDDLE

Angular | Anteckningsblock-app Test för Frontend-utvecklare i mitten av processen | JavaScript, Typescript

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
77 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

JavaScript | Angular | Notepad App - Komplettera en enkel anteckningsapplikation med hjälp av den medföljande NotesService för att spara och läsa anteckningar.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Angular, JavaScript, Typscript

Frågor om valmöjligheter

4 valfrågor som bedömer kunskaperna om Angular, JavaScript och Typescript.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Angular, JavaScript, Typscript

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp