Python
MIDDLE

Lämna ansökan | Grundläggande CRUD Test för Utvecklare för hela stacken i mitten | Django, Python, JavaScript

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
168 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Python | Django | Ansökan om ledighetsansökningar | Grundläggande CRUD - Komplettera en applikation för att hantera anställdas ledighetsansökningar med hjälp av Django Framework.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Django, Python 3.x

Programmeringsuppgift

JavaScript | Social Media Queries | Hitta kommande evenemang - Implementera funktionen `SocialNetworkQueries#findUpcomingEvents({ futureDays })` enligt de krav som anges i uppgiftsbeskrivningen.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Datum, JavaScript, Node.JS, löften

Frågor om valmöjligheter

4 valfrågor som bedömer kunskaperna om CSS, HTML

Nivå: Medium

Testade färdigheter: CSS, HTML

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp