Java Script
MIDDLE

Java, JavaScript, React Test för Utvecklare av hela stacken i mitten

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
80 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Java | Groovy | Flights manager - Slutför implementeringen av en MVP av en applikation som ansvarar för att hantera flygdata.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Gradle, Groovy, Java, Java 11

Programmeringsuppgift

JavaScript | React | Kontaktformulär - Gör klart formuläret så att det har alla följande funktioner: användaren kan logga in, så namn och e-post fylls i efter att formuläret har skickats bör ett 'Tack' meddelande visas.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: HTML, JavaScript, React

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp