ios
MIDDLE

Konferens-appen Test för Mellanliggande iOS-utvecklare | Objective-C

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
65 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

iOS | Objective-C | Conference App - Implementera nätverkstjänsten som kommer att användas för att interagera med servern.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: iOS, Objective-C

Frågor om valmöjligheter

10 valfrågor som bedömer kunskaperna om iOS, Objective-C och Swift.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: iOS, Objective-C, Swift

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp