Swift
MIDDLE

CoffeHouse Analytiker App Test för Mellanliggande iOS-utvecklare | Swift

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
80 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

iOS | Swift | Referenstyp Kodgap som bedömer kunskap om iOS, Swift

Nivå: Medium

Testade färdigheter: iOS, Swift

Programmeringsuppgift

iOS | Swift | Appen Coffee Analyzer - Implementera funktionaliteten för att analysera de givna uppgifterna för ledningen genom att fylla i de funktioner som saknas.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: iOS, Swift

Luckor i koden

iOS | Swift | Structs kodgap med bedömning av kunskap om iOS, Swift

Nivå: Medium

Testade färdigheter: iOS, Swift

Frågor om valmöjligheter

3 valfrågor som bedömer kunskaperna om iOS, Swift

Nivå: Medium

Testade färdigheter: iOS, Swift

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp