Swift
MIDDLE

Enigma-appen Test för Mellanliggande iOS-utvecklare | Swift

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
62 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

iOS | Swift | Unicode-kodgapet bedömer kunskap om iOS, Swift, Unicode

Nivå: Medium

Testade färdigheter: iOS, Swift, Unicode

Luckor i koden

iOS | Swift | Collections kodgap som bedömer kunskap om iOS, Swift

Nivå: Medium

Testade färdigheter: iOS, Swift

Programmeringsuppgift

iOS | Swift | Enigma App - Bygg en app som krypterar och dekrypterar texten.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: iOS, Swift, UIKit

Luckor i koden

iOS | Swift | Structs kodgap med bedömning av kunskap om iOS, Swift

Nivå: Medium

Testade färdigheter: iOS, Swift

Frågor om valmöjligheter

3 valfrågor som bedömer kunskaperna om iOS, Swift och UIKit.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: iOS, Swift, UIKit

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp