Swift
MIDDLE

Appen Anteckningsblock Test för Mellanliggande iOS-utvecklare | Swift, SwiftUI

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
38 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

iOS | Swift | Notepad App - Komplettera en enkel applikation för anteckningar med hjälp av NotesService för att spara och läsa anteckningar.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: iOS, Swift, SwiftUI

Frågor om valmöjligheter

4 valfrågor som bedömer kunskaperna om iOS, Swift

Nivå: Medium

Testade färdigheter: iOS, Swift

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp