ios
MIDDLE

XML till CSV-omvandlare Test för iOS-utvecklare i mitten | Swift

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
62 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

iOS | Swift, Objective-C | XML- till CSV-omvandlare - Implementera metoder för filtrering och datatransformation för att klara alla tester.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: iOS, Objective-C, Swift, Swift 4

Frågor om valmöjligheter

1 valfrågor som bedömer kunskaperna om iOS, Swift

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: iOS, Swift

Frågor om valmöjligheter

1 valfrågor som bedömer kunskaperna om iOS, Swift

Nivå: Medium

Testade färdigheter: iOS, Swift

Frågor om valmöjligheter

3 valfrågor som bedömer kunskaperna om iOS, Swift

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: iOS, Swift

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp