Java
MIDDLE

Tjänst för bokrekommendationer Test för Middle Java-utvecklare

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
37 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Java | Book Suggestion Service - Implementera alla metoder i klassen BookSuggestionService så att de uppfyller de nämnda kraven.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Java, Java 11

Frågor om valmöjligheter

6 valfrågor som bedömer kunskaperna om API, Java.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: API, Java

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Perfekt online Middle Java Developer Test

Om du går in på nätet och kollar upp tips för utvecklare om hur de ska bete sig på en intervju kommer du att se att folk råder dem att vara självsäkra. Kandidatens självförtroende innebär dock inte automatiskt att han eller hon blir en Java-expert. Se till att du testar dina kandidater med ett onlinetest för Middle Java Developer innan du bjuder in dem till intervju. På så sätt minskar du antalet onödiga intervjuer och sparar därmed mycket tid. 

Våra tester kontrollerar om kandidaten har de färdigheter som krävs för tjänsten och kontrollerar kvaliteten på deras kod. 

Utformad för att granska Java-utvecklarens färdigheter.

Det här testet för Middle Java Developer har utformats av vårt expertteam för Java-utvecklare med 3+ års erfarenhet. Naturligtvis kan det också lösas av kandidater utan sådan arbetslivserfarenhet, beroende på deras tidigare befattningar och hur snabbt de lär sig.  

Det här testet för Java-programmering i Middle kan hjälpa dig att granska kandidater för följande tjänster:

  • Middle Java-utvecklare
  • Java-programmerare i mellanstadiet
  • Programvaruingenjör för Java i mitten
  • Programmerare i Java i mitten av karriären
  • Middle Java-programvaruutvecklare 
  • Middle Backend Java-utvecklare

Intervjufrågor och tester för Middle Java-utvecklare

När du anlitar en utvecklare måste du vara mycket noggrann när det gäller de färdigheter som den idealiska kandidaten måste ha. Att anställa en dålig utvecklare är dyrt, men genom att använda en plattform för teknisk screening minskar risken för felrekrytering.  

Vilka är fördelarna med Devskiller-testerna?

Testet för Middle Java Developer består av två olika typer av uppgifter. Den första är valfrågor, där kandidaterna måste välja rätt svar. Den andra typen är en programmeringsuppgift där kandidaten ska skriva kod. Våra tester kontrollerar kodens kvalitet och funktionalitet automatiskt, så du behöver inte ha programmeringskunskaper för att förstå resultaten.

Varför våra tester är det perfekta valet:   

  • RealLifeTesting™-metodik, som får bedömningen av färdigheter att se ut som den första dagen på jobbet.
  • ett användarvänligt gränssnitt 
  • helt anpassningsbara tester och uppgifter

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp