Java
MIDDLE

Microstore | Mikrotjänster med RESTful och asynkron kommunikation Test för Middle Java-utvecklare | Java 11+, Spring Cloud

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
69 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Java | Spring Cloud | Microstore | Implementerad REST- och asynkron kommunikation - Implementera REST- och asynkron kommunikation

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Java, Java 11, mikrotjänster, REST, Spring Boot, Spring Cloud

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskaperna om Java

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Java

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp