Java
MIDDLE

Standard sökmotor Test för Middle Java-utvecklare | Java Stream API

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
69 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

Java | Lambdas i strömmar kodgap bedömning av kunskap om Java

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Java

Luckor i koden

Java | Streams-samlare kodgap som bedömer kunskap om Java, Streams

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Java, strömmar

Programmeringsuppgift

Java | Standard Search Engine - Implementerar en motor för produktsökning baserad på enkla och sammansatta predikat.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Java, Java 11, Java Stream API

Luckor i koden

Java | Stream map collector kodgap som bedömer kunskap om Java, Java Stream API

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Java, Java Stream API

Frågor om valmöjligheter

3 valfrågor som bedömer kunskaperna om API, Java.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: API, Java

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp