Java
MIDDLE

Antal matchande poster i loggfilen Test för Middle Java Developer | Logs Analyzer

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
66 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Java | Logs Analyzer | Count matching log file entries - Komplettera en metod som räknar de rader i en ZIP-fil som matchar söksträngar.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Java

Frågor om valmöjligheter

10 valfrågor som bedömer kunskaperna om API, CleanCode och Java.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: API, CleanCode, Java

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Test för Java-programmering på nätet

Med testet Middle Java programming test har du möjlighet att kontrollera din kandidats kunskaper med hjälp av olika frågetyper. Våra uppgifter är utformade av ämnesexperter, vilket gör att du kan bedöma om dina kandidater kan tillämpa sina kunskaper i verkligheten.

Med Devskillers test för Middle Java-utvecklare kan du effektivt och ändamålsenligt granska dina kandidater för att hitta den idealiska utvecklaren för din lediga tjänst.

Våra tester består av varierande uppgifter som fördjupar den sökande i den verkliga arbetsmiljön och hjälper dig att se om personen kan hantera verkliga affärsproblem eller inte. Detta är möjligt tack vare RealLifeTesting™-metodiken som våra tester bygger på.

Idealisk för öppningar för Java-utvecklare i mitten av karriären

Med hjälp av testerna för junior Javautvecklare kan du granska de tekniska färdigheterna hos kandidater som söker en tjänst som junior Javautvecklare med cirka 3-5 års erfarenhet. Naturligtvis bör man inte ta hänsyn till hur många år av erfarenhet som krävs för att nå denna nivå av tjänstgöringsgrad, eftersom de beror på flera faktorer.

Devskillers test för Java-programmering i Middle Java kan hjälpa dig att bedöma kandidater för dessa tjänster:

  • Middle Java-utvecklare
  • Java-programmerare i mellanstadiet
  • Programvaruingenjör för Java i mitten
  • Programmerare i Java i mitten av karriären
  • Middle Java-programvaruutvecklare 
  • Middle Backend Java-utvecklare

Fördelarna med ett test för Java-programmering hos Devskiller

Middle Java-kodningstestet är ett bra verktyg för att kontrollera kunskaperna om kodning. Ett sådant test bör bestå av olika frågor för att säkerställa att kandidaten kan hantera olika typer av problem i arbetet. Med Devskiller kan du använda olika typer av frågor och genomföra onlineintervjuer direkt på plattformen. 

Java onlinetest för teknisk rekrytering

Devskillers Java-programmeringstest bygger på RealLifeTestingTM-metodiken, vilket innebär att det speglar den första arbetsdagen. Kandidaten ställs inför olika typer av frågor och uppgifter så att du kan förstå hur bra han eller hon är på ett visst ämne. Försök att alltid screena dina kandidater som ett av de allra första stegen i rekryteringsprocessen för att minska mängden pengar och tid som slösas bort på olämpliga kandidater.

Detta är fördelarna med att använda Devskiller:  

  • anställa snabbare och mer exakt
  • välja ett perfekt test för din position
  • minska den tid som går åt till att hitta kandidater som inte matchar varandra

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp