Java
MIDDLE

Blogg-app Test för Middle Java-utvecklare | Spring Boot, JPA, REST API

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
61 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Java | Spring Boot, JPA, REST API | Bloggprogram - Lägg till en kommentarsfunktion i ett enkelt Spring Boot REST-bloggprogram.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Java, JPA, REST API, Spring, Spring Boot

Frågor om valmöjligheter

8 valfrågor som bedömer kunskaperna om Java, JPA och Spring.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Java, JPA, Spring

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp