Våren
MIDDLE

RESTful-blogg Test för Middle Java-utvecklare | Spring, Hibernate, JPA

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
101 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Java | Spring, Hibernate | RESTful Blog - Implementera en kommentarsfunktion i en enkel REST-applikation för att betjäna en blogg.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Hibernate, Java, JPA, Maven, Spring

Frågor om valmöjligheter

8 valfrågor som bedömer kunskaperna om Java, JPA och Spring.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Java, JPA, Spring

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp