Vårens säkerhet
MIDDLE

Filtrera artiklar efter tillgänglighet Test för Middle Java-utvecklare | Spring Security

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
66 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Java | Spring Security | Filtrera artiklar efter tillgänglighet - Säkra ArticleService så att den endast returnerar de artiklar i lokaliteter som är lika med den som används för tillfället.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Gradle, Java, Java 11, Spring Security

Frågor om valmöjligheter

10 valfrågor som bedömer kunskaperna om API, CleanCode och Java.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: API, CleanCode, Java

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp