Vårens säkerhet
MIDDLE

Säkra metoden för artikelredigering Test för Middle Java-utvecklare | Spring Security

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
66 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Java | Spring Security | Säkra metoden för artikelredigering - Säkra metoder så att endast artikelförfattaren kan skapa och läsa en artikel med sitt namn med hjälp av metodannotationer.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Gradle, Java, Spring Security

Frågor om valmöjligheter

10 valfrågor som bedömer kunskaperna om API, CleanCode och Java.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: API, CleanCode, Java

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Test för Middle Java Developer och intervjufrågor

Det är viktigt att kontrollera den tekniska kompetensen hos dina Java-utvecklare i mitten av karriären innan du anställer dem. Att låta kandidaten göra ett test för Java-kunskaper för en Middle Java Developer är viktigt för att kunna avgöra vilka utvecklare som ska bjudas in till intervju och vilka som ska lämnas vidare.

Detta beror på att testet har utformats av experter som vet exakt vilka färdigheter som är mest användbara för en Java-utvecklare på mellannivå och vilka Java-intervjufrågor som ska ställas. Vårt unika sätt att kontrollera om din Middle Java Developer kan utföra det arbete du ger honom eller inte.

Devskillers RealLifeTesting™-metodik ligger till grund för detta test och är baserad på de faktiska typerna av uppgifter som din utvecklare kommer att arbeta med när de börjar på ditt företag. På så sätt kan du utvärdera både din kandidats affärslogik och deras kodningsfärdigheter.

Idealisk för roller som Java-utvecklare i mitten av karriären

Testet är särskilt utformat för att utvärdera färdigheterna hos en Java-utvecklare på mellannivå med 3-5 års erfarenhet. Använd det för att försäkra dig om att din kandidat kommer att kunna utföra det faktiska arbetet som Middle Java Developer. Naturligtvis är den föreslagna erfarenheten relativ. Det bästa sättet att avgöra om din Middle Java Developer har rätt kompetens är att ge honom eller henne testet.

Detta onlinetest för Middle Java är användbart för att granska kandidater till följande tjänster:

  • Middle Java-utvecklare
  • Java-programmerare i mellanstadiet
  • Programvaruingenjör för Java i mitten
  • Programmerare i Java i mitten av karriären
  • Middle Java-programvaruutvecklare
  • Middle Backend Java-utvecklare

Varför du bör använda Devskiller Middle Java-testet online som ett Java-färdighetstest

Vi har funnits på marknaden i över tre år nu och redan nu ger våra tester en otrolig avkastning på investeringen. Devskillers test för Middle Java Developer leder till exempel till en betydande minskning av antalet intervjuer på plats, ibland till och med upp till 65%. Du kommer inte längre att behöva spendera dina tekniska intervjuares värdefulla tid på utvecklarkandidater som helt enkelt inte kan utföra arbetet.

Varför du behöver ett bra Java-test online om du är en teknisk rekryterare 

Devskillers RealLifeTesting™, som vårt test för Middle Java Developer bygger på, använder den typ av uppgifter som din Middle Java Developer kommer att göra under sin första arbetsdag hos er. Eftersom det är det faktiska arbetet som de kommer att utföra kommer det att visa dig exakt om kandidaten kommer att passa bra för ditt företag. 

Devskillers kunder kan se sin IT-rekryteringsprocess förbättras genom att:  

  • minska tiden till anställning med 60%
  • minska antalet onödiga intervjuer med 65%
  • Screening av kandidater snabbare och mer exakt

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp