JavaScript
MIDDLE

Bokrecensioner Test för Mellanliggande JavaScript-utvecklare

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
52 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

JavaScript | Bokrecensioner - analysera och visa data - Implementera begärda funktioner för att slutföra programmet som analyserar JSON-inmatning och visar bokdata inklusive recensioner.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: JavaScript

Frågor om valmöjligheter

6 valfrågor som bedömer kunskaperna om Ember, JavaScript

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Ember, JavaScript

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp