JavaScript
MIDDLE

Applikation för filträdet Test för Mellanliggande JavaScript-utvecklare

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
45 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

JavaScript | FileTree Bug - Hitta felet i filträdet och åtgärda det.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: JavaScript

Frågor om valmöjligheter

6 valfrågor som bedömer kunskaperna om JavaScript

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: JavaScript

Frågor om valmöjligheter

Frågor med 1 val som bedömer kunskaperna om JavaScript.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: JavaScript

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp