js
MIDDLE

Hitta de bästa filmerna bland dina vänner Test för Mellanliggande JavaScript-utvecklare

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
65 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

JavaScript | Movies Analyzer | Hitta de bästa filmerna bland vänner - Implementera MoviesAnalyzer#topRatedMoviesAmongFriends-metoden som returnerar ett array med de tre bästa filmtitlarna som har det högsta genomsnittliga betyget bland en viss användares vänner.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: JavaScript

Frågor om valmöjligheter

10 valfrågor som bedömer kunskaperna om Ember, JavaScript

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Ember, JavaScript

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp