Node.js
MIDDLE

Kursrapport Test för Mellanliggande JavaScript-utvecklare | Node.js, Mongo

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
62 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

JavaScript | Node.js | Mongo | Kursrapport - Komplettera funktionerna i mongo-commands.js för att skapa en rutin för map reduce som rapporterar varje elevs data.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: JavaScript, Mongo, Node.JS

Frågor om valmöjligheter

6 valfrågor som bedömer kunskaperna om JavaScript, Node.JS.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: JavaScript, Node.JS

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp