Node.js
MIDDLE

Stegspårare på serversidan Test för Mellanliggande JavaScript-utvecklare | Node.js

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
68 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

JavaScript | Node.js | Server Side Step Tracker - Slutföra implementeringen av **Node.js** fitnessapplikation som exponerar **REST API** och **Websocket-API** för spårning av steg.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: JavaScript, Node.JS

Frågor om valmöjligheter

9 valfrågor som bedömer kunskaperna om JavaScript, Node.JS och webbutveckling.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: JavaScript, Node.JS, Webbutveckling

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp