React
MIDDLE

Klassdelar, enzym | Kontaktformulär Test för Mellanliggande JavaScript-utvecklare | React

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
96 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

JavaScript | Kodglapp i klassdefinitionen som bedömer kunskap om ES6, JavaScript

Nivå: Medium

Testade färdigheter: ES6, JavaScript

Luckor i koden

JavaScript | React | Komponent Barns kodglapp som bedömer kunskaperna i JavaScript, React och React.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: JavaScript, React

Luckor i koden

JavaScript | React | Lifecycle code gap - bedömning av kunskap om JavaScript och React

Nivå: Medium

Testade färdigheter: JavaScript, React

Programmeringsuppgift

JavaScript | React, Class Components, Enzyme | Contact Form - Slutför implementeringen av ett enkelt React-formulär.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Klassdelar, Enzyme, JavaScript, React

Frågor om valmöjligheter

3 valfrågor som bedömer kunskaperna om JavaScript, JS och React.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: JavaScript, JS, React

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp