React
MIDDLE

Klassdelar, enzym | Kontaktformulär Test för Mellanliggande JavaScript-utvecklare | React

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
96 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

JavaScript | Class Definition code gap assessing knowledge of ES6, JavaScript

Nivå: Medium

Testade färdigheter: ES6, JavaScript

Luckor i koden

JavaScript | React | Component Children code gap assessing knowledge of JavaScript, React

Nivå: Medium

Testade färdigheter: JavaScript, React

Luckor i koden

JavaScript | React | Lifecycle code gap assessing knowledge of JavaScript, React

Nivå: Medium

Testade färdigheter: JavaScript, React

Programmeringsuppgift

JavaScript | React, Class Components, Enzyme | Contact Form - Slutför implementeringen av ett enkelt React-formulär.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Klassdelar, Enzyme, JavaScript, React

Frågor om valmöjligheter

3 choice questions assessing knowledge of JavaScript, JS, React

Nivå: Medium

Testade färdigheter: JavaScript, JS, React

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp