React
MIDDLE

Konferensens administrationspanel Test för Mellanliggande JavaScript-utvecklare | TypeScript, React, React Router

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
73 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

TypeScript | React, React Router, Class Components, Enzyme | Conference Admin Panel - Implementera saknade funktioner i en adminpanel för hantering av Call for Papers-processen med hjälp av TypeScript, React, React Router.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Klass-komponenter, Enzyme, React, React Router, Typescript

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskaperna om ES6, JavaScript, verktyg och webbutveckling.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: ES6, JavaScript, verktyg, webbutveckling

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp