Python
MIDDLE

Förstärkningsinlärning | Djupt Q-nätverk Test för Ingenjör inom maskininlärning i mitten | PyTorch, Python

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
72 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Python | PyTorch | Reinforcement Learning | Deep Q-Network - Slutför implementeringen av DQN-algoritmen.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Maskininlärning, Python 3.x, PyTorch, förstärkningsinlärning

Frågor om valmöjligheter

6 valfrågor som bedömer kunskaperna om maskininlärning och förstärkningsinlärning.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Maskininlärning, förstärkningsinlärning

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp