Android
MIDDLE

Android, iOS Test för Utvecklare för mobila enheter i mitten

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
72 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

iOS | Swift | Applikation för studentuppgifter - Implementera en app som håller studentuppgifter i en fil och låter användarna söka i filen för att hämta specifika uppgifter.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: iOS, Swift 4

Programmeringsuppgift

Android | Java | App för påminnelser - Implementera saknade funktioner i programmet för påminnelser med hjälp av BroadcastReceivers, tjänster, schemaläggning av intentioner med hjälp av AlarmManager och Notifications API.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Android, Android-tjänst, BroadcastReceivers, Intent, Java

Frågor om valmöjligheter

6 valfrågor som bedömer kunskaperna om Android, iOS, Objective-C, Swift och TDD.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Android, iOS, Objective-C, Swift, TDD

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp